بهبود جایگاه بیمه پاسارگاد در بین صد شرکت برتر ایرانی

وب سایت بیمه زندگی، عمر و تامین آتیه پاسارگاد – افتخاری دیگر برای تمامی نمایندگان،مدیران و کارمندان شرکت بزرگ بیمه پاسارگاد ادامه خواندن “بهبود جایگاه بیمه پاسارگاد در بین صد شرکت برتر ایرانی”

اگر شرکت بیمه ورشکست شود تکلیف بیمه های عمر چیست؟

«قوانین در صورت ورشکستگی یا انحلال بیمه»

ماده ۳۷.
ثبت هر مؤسسه بیمه در کشور ایران موکول به ارائه پروانه تأسیس که از طرف بیمه مرکزى ج.ا.ا صادر می شود خواهد بود. همچنین ثبت هرگونه تغییرات بعدى در اساسنامه و میزان سرمایه و سهام مؤسسات بیمه‏ اى که به ثبت رسیده باشند، موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزى ج.ا.ا می باشد. ادامه خواندن “اگر شرکت بیمه ورشکست شود تکلیف بیمه های عمر چیست؟”